Kácení stromů


Provádíme prořezy korun a kácení stromů. Prořezy provádíme tam, kde je zapotřebí zbavit strom překážejících, špatně rostlých, ohrožujících, nezdravých, či jinak „nevhodných“ větví. Kácení pak představuje definitivní zásah do života stromu, který je možné provést různými způsoby, daných možnostmi jeho okolí.

Běžné kácení


Klasické kácení stromů, kde je dostatek prostoru ke kácení ze země. V okolí stromu se nevyskytují žádné překážky.

Postupné kácení


Postupné kácení stromu představuje způsob kácení, při němž je využito  stromolezecké techniky a lanových systémů k postupnému spouštění částí káceného stromu.

Rizikové kácení


Rizikové kácení stromů je kácení stromů v nepříznivých podmínkách nebo špatného zdravotního stavu. Jedná se zejména o stromy rostoucí ve stráních, dvorech, stromů zasahujících do vozovky nebo el. vedení a v blízkosti budov.
Rizikové kácení se provádí pomocí lanových a stromolezeckých technik, kde jsou části káceného stromu pomocí lan, po částech dopravovány na zem aniž by poškodily okolí stromu (domy, auta, dlažba …)

Práce se dřevem


Provádíme práce spojené se zpracováním pokácených stromů.
Dřevo nařežeme na špalky, naštípeme a vyskládáme na určené místo, nebo odvezeme.