Ceník  vetn materiálu


základní hodinová sazba              od 500 K/ hod
ištní okap                            od 30 K/ bm
nátry okap                            od 150 K/ bm
nátry plechových stech           od 140 K/ m2
hroty proti ptactvu                    od 280 K/ bm
sít proti ptactvu                      od 240 K/ m2
mytí tlakovou vodou                  od 30 K/ m2
opravy omítky                           od 250 K/ m2
nátr fasády                             od 140 K/ m2
klid snhu ze stechy od 30K/ m2

Kácení stromu listnatého (pi prmru na ezné ploše)


do 200 mm                     od 160 K/ks
od 200 do 300 mm          od 220 K/ks
od 300 do 400 mm          od 680 K/ks
od 400 do 500 mm          od 1300 K/ks
od 500 do 600 mm          od 2200 K/ks

Kácení stromu jehlinatého (pi prmru na ezné ploše)


do 200 mm                     od 99 K/ks
od 200 do 300 mm          od 140 K/ks
od 300 do 400 mm          od 330 K/ks
od 400 do 500 mm          od 590 K/ks
od 500 do 600 mm          od 910 K/ks

Rizikové kácení stromu - horolezeckou technikou


do 200 mm                     od 990 K/ks
od 200 do 300 mm          od 1400 K/ks
od 300 do 400 mm          od 2500 K/ks
od 400 do 500 mm          od 4900 K/ks
od 500 do 600 mm          od 7900 K/ks
od 600 do 700 mm          od 10900 K/ks
od 700 do 800 mm          od 13900 K/ks
od 800 do 900 mm          od 15900 K/ks
od 900 do 1000 mm        od 19000 K/ks

tpn nebo ezn palk, manipulace se devem od 250K/ hod

Chemické ištní
Chemické ištní      od 200K/m2

"Ceník je pouze orientaní a vdy je nutná osobní prohlídka místa práce pro pesné stanovení ceny.Individuální prohlídka s návrhem realizace práce a vyhotovení kalkulace je zdarma.
Nejsem plátnem DPH!!!"